درباره دبیرخانه

درباره دبيرخانه:

دبيرخانه ملي صنعت جوش فورجينگ طبق تفاهم نامه في ما بين موسسه مقاوم سازي و بهسازي لرزه­اي ايران و شركت مهندسي مشاور سازه آزمون فولاد به منظور پژوهش، ترويج، آموزش و فرهنگ سازي صنعت فورجينگ تشكيل گرديده است و برگزاري همايش هاي سالانه فورجينگ و سمينارهاي ماهانه استاني و انتشار كتب و استانداردهاي فني و مطالعات موردي پژوهش­هاي ساختماني در دستور كار اين دبيرخانه قراردارد.

معرفی موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران (WWW.RETROFITTING.IR):

پس از زلزله جانگداز بم در دی ماه ۱۳۸۲ ، جمعی از محققین و دانشجویان بر آن شدند تا با تشکیل یک مرکز علمی و آموزشی، خلاء موجود در صنعت ساختمان را در حوزه پیشگیری و کاهش اثرات زلزله پوشش دهند و در این راستا با موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران به عنوان یک سازمان مردم نهاد به صورت رسمی تاسیس گردید و با همکاری اعضای هیئت علمی دانشگاه ها به ویژه اساتید و پژوهشگران دانشگاه تهران، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور و پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی ومهندسی زلزله، آغاز به کار نمود و اکنون با گذشت ۸ سال به عنوان تنها نهاد تخصصی مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ، فعالیت های گسترده آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی رادر این عرصه عهده دار می باشد. برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و دوره های نظام مهندسی ساختمان با همکاری پردیس فنی و مهندسی دانشگاه شهید بهشتی و انجام پروژه های خاص مقاوم سازی با همکاری مرکز مطالعات بحران های طبیعی در صنعت ، از جمله فعالیت های این موسسه در سال ۹۳ می باشد.

معرفي شركت سازه آزمون فولاد:

فعالیتها و اهداف:                                        

هر روز شاهد استفاده روز افـزون از سازه های فلـزی در بخش اعظمی از ساختمانهای احـداث شده و در حال احداث کشورمان می باشیم که در این بین جوشکاری به عنوان تکنیک اصلی پیوند عناصر سازه های فولادی شناخته شده و بکار میرود. استفاده از تکنیکهای متداول جوشکاری دراتصالات نیـازمند رعایت اصول و اجرای دقیق آنها می بـاشد که متاسفـانه در حال حاضر در ایران این موارد به طور عام رعایت نمیگردد.
بازرسی و نظارت بر جوشکاری صحیح سازه های فولادی از اهمیت بسزایی در تامین ایستایی یک سازه تحت بارهای ثقـلی و نیز بارهـای جانبی هماننـد زلـزله برخوردار اسـت. طـبق آمـار موجود و شـواهد عینی، خـرابی و فروپاشی اکثر سازه‌های فولادی در زلزله‌های اخـیر ایران به علت ضعف در اتصـالات جـوش آنهـا بوده است. عـدم بکار بردن جوشکاران ماهر در ساخت سازه های فلزی و نیز آشنا نبودن آنها با الزامات و نکات جـوش و رعـایت نـکـردن اصـول اولیه جوشکاری و خلاء وجود سازمانها و گروههای متخـصـص جهـت نظـارت و بـازرسـی و اصلاح آنها باعـث افـزایش روزافـزون سـاختمـانهای معیـوب و مستعـد بـرای به وقوع پیوستن یک فاجعه بزرگ انسانی به مراتب بزرگتر و فجیعتر از زلـزله بم گردیده اسـت.
مهندسی مشـاور سازه، آزمون، فولاد (STS) بر آن شـده است که با استفـاده از تجـارب و دانش فنی خود در جـهت رسیدن به حد اسـتانداردهای جهـانی در مـبحث جـوش سـازه های فولادی و ساختمان پـس از بر جای گذاشتن کارنامه ای درخشان در صنعت کشورمان اینک به یـاری بخش ساختمان و مسـکن شتافته و به منظور بـالا بـردن ضـریب اطمینان و کـاهش صدمات مالی و جانی زلـزله خدمات تخصصی خود را ارائه نماید.

توانایی ها:

– تهیه دستورالعمل های و فرمتهای اجرایی و کاربردی جوشـکاری سازه های فولادی به صورت مدون
– مستند سـازی سـوابق و گزارشات آزمایشات مخرب و غیرمخرب جوش اسکلت فلزی ساختمان و سازه‌های فـولادی
– سفـارش و انجـام کلیـه آزمایشـات مخـرب توسـط آزمایشـگاههای مـورد تاییـد موسـسه استـاندارد ایـران
– تهیه و تدویـن کتابچـه فرآیند بازرسی و کنترل کیفیت اجرا جهت ارائه به مشتـری در ابتدای پروژه QCP & ITP
– تهیه و تـدوین کتابچه تضمـین کیفـیت اجرا جهت ارائه به مشـتری در انتهـای پـروژه ها ASSURANCE BOOK
– تهیه و تـدوین دفترچه محاسباتی جوش          Welding Calculations
– تهیه و تـدوین دستورالعمل های سندبلاست و رنگ سازه های فولادی Sandblast and Painting Procedure
– انجام تسـت تئوری و عمـلی جوشـکار طبق استـانداردهای رایج WPQ
– انجام کلـیه تسـت های غـیر مخـرب PT , MT , UT , VT, RT جـوش و فـلز
– انجام کلیه تست های مخرب : کشش ,خمـش ,ضـربه ,آنـالیز شیـمیایی ,متـالوگرافی جـوش و فـلز
– آموزش علمی و کاربـردی جوشکـار قبل و حین کار در پروژه
– صدور و ارائه گواهینامه جوشکار در فرآیندها و موقعیت های مختلف WQT
– تهـیه و تنـظیم دستورالعـمل مشخصـات پروسـه جوشکـاری WPS
– تهیـه و تنـظیم دسـتورالعـمل تائیـد صلاحیـت جـوش PQR
– بازرسـی و تائـید مـواد اولیـه مصـرفی و جـوشکاری
– بازرسـی فنی و تائید تجهیزات و امکانات اجرایی کار کارخانجات و پیمانکاران ساخت سـازه های فـولادی
– بازرسـی طرح اتصال و اجراء طرح اتصال جوش و کنترل پیچیدگی جوش اسکـلت فلزی ساختمان و سازه های           فـولادی
– بازرسـی اجرای فرآیند و نحوه انجام فرآیند جوشکاری اسکـلت فلـزی ساخـتمان و سـازه های فـولادی
– بازرسـی و کـنترل نهایی و صدور شناسنامه جوش اسکـلت فلـزی ساخـتمان و سـازه های فـولادی
– بازرسـی رنـگ ، پوشـش و سنـدبلاست جـوش و سـازه های فـولادی
– بازرسـی نصـب و بهره برداری سـازه های فلـزی
– بازرسـی و کنتـرل دوره ای جوش به منظور مقاوم سـازی اسکـلت فلـزی ساخـتمان و سـازه های فـولادی
– مشاوره انتخاب پیمانکار ، خرید تجهیزات جوشکاری ، خرید مواد مصرفی جوشکاری و رنگ
– مشاوره انتخاب و اجرای بهینه فرآیند های ساخت و تولید

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبیرخانه علمی صنعت جوش فورجینگ می‌باشد. ©