تقویم آموزشی

ردیف

عنوان دوره تاریخ

شهریه دوره

۱

هفتمین دوره آموزشی جوشکاری فورجینگ سر به سر میلگرد- ۴ ساعته چهار شنبه۱۳۹۴/۴/۳۱

۸۰٫۰۰۰ تومان

۲

چهارمین دوره آموزشی بازرسی جوش سازه های فولادی- ۲۴ ساعته سه شنبه الی پنج شنبه۶/ ۱۳۹۴/۵۸ /۱۳۹۴/۵

۱۲۰٫۰۰۰ تومان

۳

نهمین دوره آموزشی جوشکاری فورجینگ سر به سر میلگرد- ۴ ساعته پنجشنبه۱۳۹۴/۶/۲۶

۸۰٫۰۰۰ تومان

۴

دهمین دوره آموزشی جوشکاری فورجینگ سر به سر میلگرد- ۴ ساعته پنجشنبه۱۳۹۴/۷/۲۳

۸۰٫۰۰۰۰ تومان

۵

اولین همایش بین المللی فورجینگ ۱۳۹۴/۹/۲۵

۶

پنجمین دوره آموزشی بازرسی جوش سازه های فولادی- ۲۴ ساعته سه شنبه الی پنجشنبه۲۷/ ۱۳۹۴/۱۱۲۹/ ۱۳۹۴/۱۱

۱۲۰٫۰۰۰

۷

نمایشگاه بین المللی ساختمان ۱۸ الی۲۱ مرداد ماه

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبیرخانه علمی صنعت جوش فورجینگ می‌باشد. ©