هیئت علمی همایش

 

 

ghodrati

پروفسور غلامرضا قدرتی امیری
استاد دانشکده مهندسی عمران- دانشگاه علم و صنعت ایران  و ریاست موسسه غیرانتفاعی آریان

adabمهندس عبدالوهاب ادب آوازه

رئيس انجمن جوشكاري و آزمايشهای غير مخرب ايران

1دكتر رضا راستي اردكاني

استاديار پرديس فني مهندسي دانشگاه شهيد بهشتي

2 دكتر محمد صافي

استاديار پرديس فني و مهندسي دانشگاه شهيد بهشتي و معاون پژوهش و فناوری موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران

3دكتر مهدي زهرايي

دانشيار دانشكده فني دانشگاه تهران

4مهندس امير قاسمي

‍عضو هئیت علمی آموزشی موسسه مقاوم سازي و بهسازي لرزه اي ايران

Gholamrezatabarمهندس ابوالفضل غلامرضاتبار
دانشجوی دکتری عمران-سازه از دانشگاه علم و صنعت و مدیرگروه عمران موسسه غیرانتفاعی آریان

axدکتر امیر ساعدی داریان

استادیار دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیئت علمی موسسه مقاو مسازی و بهسازی لرزه ای ایران

OLYMPUS DIGITAL CAMERAدکترحسين عباس زاده

دانشجوي دكتري مهندسي عمران-سازه
دانشگاه گيلان

                                                 مهندس هادی سوریهادی سوری.هیئت علمی موسسه مقاوم سازی

کارشناس ارشد سازه و عضو هیئت علمی آموزشی موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبیرخانه علمی صنعت جوش فورجینگ می‌باشد. ©